A Pannonia Cégcsoport (Netta-Pannonia Kft. és Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.) MSZ ISO 45001:2018 szabvány szerint felépülő Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEB) irányítási rendszere integrált irányítási rendszerének része, érvényességi területe a Cégcsoport által működtetett összes telephelyen és munkaterületen végzett/végeztetett tevékenység.

Kiemelt fontosságú, állandó célunk munkavállalóink és alvállalkozóink számára az optimális, biztonságos munkahely, munkavégzés és szolgáltatás feltételeinek megteremtése és fenntartása, korrekt partneri kapcsolat kialakítása. A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szem-pontok figyelembevétele gazdasági döntéseink elválaszthatatlan részét képezik.

A fő hangsúlyt, ahol csak lehetséges a megelőzésre helyezzük. Ennek érdekében azonosítjuk és elemezzük a tevékenységeinkből eredő veszélyeket és kockázatokat, törekszünk az egészséget és környezetünket károsító hatások minimalizálására. A sérülések és az egészségkárosodás megelőzése érdekében kizárólag azonosított és felülvizsgált munkaeszközök használata, a biztonságos üzemeltetés és a helyes gyakorlat alkalmazása engedélyezett. Ezzel párhuzamosan gondoskodunk munkatársaink egészségvédelméről, időszakos egészségmegőrző vizsgálatairól.

Alapvető fontosságú a tevékenységünkre vonatkozó jogszabályok, szabványok, előírások, továbbá a szervezetünk által meghatározott szabályzatok és technológiai utasítások maradéktalan betartása.

Kulcsfontosságúnak érezzük a felső- és középvezetés MEB rendszer működtetése iránti maradéktalan elköteleződését, hiszen az ő munkamoráljuk, követelményrendszerük a követendő példa beosztottaik számára.

Minden munkatársunktól és külsős munkavállalónktól elvárjuk és megköveteljük a felelős, legjobb tudásuk szerinti munkavégzést, saját területükön az egészségvédelmi és biztonsági követelmények betartását. Mindenki felelős és felelősségre vonható saját, munkatársai és tevékenysége közvetlen környezetében lévők biztonságáért.

Beszállítóinktól és alvállalkozóinktól elvárás a MEB irányítási rendszerünkkel összhangban történő, jogszabályi követelményeknek megfelelő szolgáltatás.

Fontosnak tartjuk mindezen tevékenységek munkavállalóink irányába történő kommunikációját, törekszünk a munkavédelmi szemlélet tudatos fejlesztésére. Támogatjuk munkavállalóink szakirányú továbbképzését, valamint rendszeres oktatásokkal, megfelelő tájékoztatással, ösztönző megoldások bevezetésével törekszünk a munkakultúra fejlesztésére.

Folyamatosan javítjuk az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szükséges személyes, technológiai és működésbeli feltételeket. Az egészségtudatos gondolkodás és működés alapfilozófiánk egyik fontos eleme, így célkitűzéseink megvalósítása a Pannonia Cégcsoport valamennyi dolgozójának kötelessége és egyben érdeke is!

Nagykanizsa, 2019. december 30.